สมอ. ร่วมกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรม ISO 14001: 2004