สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 6