ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาตะกร้อ ทีมมหาวิทยาลัยวลัยษณ์ ในการแข่งขันกีฬาตะกร้อรุ่นทั่วไป