ข่าวเด่น

มวล.ร่วมกับชุมชนรายรอบร่วมแสดงความกตัญญู เนื่องในงานวลัยลักษณ์สงกรานต์ฯ

   
   


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมจัดงาน “วลัยลักษณ์สงกรานต์ สืบสานประเพณี ๒๕๕๖” เมื่อวันศุกร์ที่ ๕​เมษายน ๒๕๕๖ ณ หน้าสหกรณ์ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล เป็นประธานเปิดงาน และผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานว่า “ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดงานสงกรานต์ ซึ่งเป็นเทศกาลปีใหญ่ไทย และเป็นวันที่ลูกหลานได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งในปีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จับมือกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนรายรอบ มหาวิทยาลัย คือ หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวตะพาน และหมู่ที่ ๘ ตำบลไทยบุรี” และนายอำเภอท่าศาลา นายถาวรรัตน์ คงแก้ว มากล่าวต้อนรับและพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม


   

โดยในปีนี้ มีผู้สูงอายุในชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยมาร่วมรดน้ำดำหัวจำนวน ๙๗ คน และมีผู้ร่วมงานทั้งบุคลากร ชาวบ้านในชุมชน และรายรอบกว่า ๓๐๐ คน นอกจากนี้ยังมีผู้ใหญ่ในชุมชนมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

สำหรับ “วลัยลักษณ์สงกรานต์​สืบสานประเพณี ๒๕๕๖” นอกจากจะมีกิจกรรมหลักคือ การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชน ยังมีกิจกรรมการแสดงกลองยาว การแสดงผู้สูงอายุ การแสดงมโนราห์ การออกร้านจำหน่วยสินค้าจากฟาร์มมหาวิทยาลัย สินค้าชุมชน และสินค้าราคาประหยัด บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ บริการตรวจสุขภาพ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยสำนักวิชาแพยศาสตร์ ร่วมกับสถานพยาบาล และมีกีฬาฮาเฮอย่าง ตีกอล์ฟมะเขือยาวและวิ่งผลัดฮูล่าฮูบ อีกทั้งได้จัดโครงการสมทบทุนเพื่อซื้อชุดมโนราห์ให้กับเยาวชนในชุมชนใหญ่ ซึ่งมียอดเงินบริจาค จำนวน ๙,๔๔๒ บาท โดยทางอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จะดำเนินการในการจัดซื้อชุดมโนราห์ให้กับเยาวชนชุมชนใหมในลำดับต่อไป

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th

TOP