มวล.ร่วมกับชุมชนรายรอบร่วมแสดงความกตัญญู เนื่องในงานวลัยลักษณ์สงกรานต์ฯ