ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"
เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรส่วนการเงินและบัญชีและส่วนประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ

TOP