ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครเข้าอบรมการจัดการงานเอกสารด้วย Microsoft word 2010 ขั้นพื้นฐาน รุ่น 4 วันที่ 26 เม.ย.56

ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรม “การจัดการงานเอกสารด้วย Microsoft word 2010 ขั้นพื้นฐาน รุ่น 4 วันที่ 26 เม.ย.56” ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

ท่านจะได้ใช้เวอร์ชั่นใหม่ 2010 ที่มีรูปร่างหน้าตาและรูปแบบโปรแกรม เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมมากมาย ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ ในการพิมพ์เอกสาร ทำตาราง คำนวณเบื้องต้น ทำจดหมายเวียน จัดแต่งเอกสาร ตลอดจนใช้ทำแผ่นพับ ใบปลิว และงานประชาสัมพันธ์อื่นๆให้สวยงามได้อย่างง่ายดาย

พนักงาน มวล. เพียงท่านละ 1,000 บาท บุคคลทั่วไป 1,200 บาท เท่านั้น โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail: wu.surat@gmail.com หรือ http://surat.wu.ac.th

รายละเอียดคลิก http://surat.wu.ac.th/news-word4.php


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-word4.php

TOP