ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์รุ่นเยาว์เมื่อวันที่ 5-11 เมษายนที่ผ่านมา หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC) ได้จัดค่ายอบรมความรู้พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่ภาคใต้ โดยมีนักเรียนมัธยมเข้าร่วม จำนวน 28 คน

ประมวลภาพ

TOP