ข่าวเด่น

นักศึกษาแพทย์ มวล. เข้ารอบ semifinal การแข่งขัน SIMIC 2013
ทีมนักศึกษาแพทย์ของ มวล. ประกอบด้วย นศพ.กมลวัน ลิ่มสกุล, นศพ.กันธิชา สุทธิสุวรรณ, นศพ.ณัฐวุฒิ อัครภูมิพาณิชย์, นศพ.กันตภณ ขอพลอยกลาง, สามารถเข้าถึง semifinal round ในการแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์ นานาชาติโดยศิริราช ครั้งที่ 2 (The 2nd Siriraj International Medical Microbiology and Immunology Competition, SIMIC 2013) ระหว่าง วันที่14-17 มีนาคม 2556 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช ม. มหิดล ทีมนักศึกษาแพทย์ของ มวล.ซึ่งได้คะแนนเป็นอันดับที่ 4 (32 คะแนน) รองจากทีมนักศึกษาแพทย์ของ ศิริราช (33 คะแนน),ทีมนักศึกษาแพทย์ของ AIMST (34 คะแนน) และ ทีมนักศึกษาแพทย์ของ ม.ขอนแก่น (39 คะแนน) จากทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 35 ทีม (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) นอกจากนั้น ในรอบ First round (MCQ round) มีนักศึกษาแพทย์ 2 คน ได้รับรางวัล คือ 1.นศพ.ณัฐวุฒิ อัครภูมิพาณิชย์ ได้รับ Silver-Class Certificate (for the outstanding performance in MCQ round) 2. นศพ.กันตภณ ขอพลอยกลาง ได้รับ Bronze-Class Certificate (for the exceptional performance in MCQ round)

ประมวลภาพ

TOP