นักศึกษาแพทย์ มวล. เข้ารอบ semifinal การแข่งขัน SIMIC 2013