ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพฉบับมือโปรด้วย Ms Office 2010 รุ่น 1 วันที่ 17-19 พ.ค.56

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพฉบับมือโปรด้วย Microsoft Office 2010 รุ่น 1 วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

โปรแกรมชุด Microsoft Office มีการปรับเวอร์ชั่นใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ผู้ใช้งานโปแกรมดังกล่าวจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการทำงานฉบับมือโปรด้วย Microsoft Office จะเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับ Microsoft Word 2010 เพื่อการจัดการงานประเภทงานเอกสาร Microsoft Excel 2010 เพื่อสร้างตารางคำนวณทางคณิตศาสตร์ และ Microsoft Power Point 2010 เพื่อสร้างงานนำเสนอ ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้น

การฝึกอบรมจะเน้นเทคนิคในการใช้งานโปรแกรม ให้ครอบคลุมฟังก์ชั่นต่างๆ มากขึ้น การใช้คำสั่ง ฟังก์ชันที่ซับซ้อนมากกว่าการใช้งานโดยปกติทั่วไป

ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
• บุคคลภายใน (สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์) ท่านละ 3,500 บาท
• บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 7 พ.ค. 56 ได้รับส่วนลด ดังนี้
• สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
• สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
• สมัคร 1 คน ลด 10 %

(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower
ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail:wu-surat@wu.ac.th หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/traning-com56/28.ms office 2010-pro1/sum-office2010pro1.pd

TOP