เชิญอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพฉบับมือโปรด้วย Ms Office 2010 รุ่น 1 วันที่ 17-19 พ.ค.56