อีกความภาคภูมิใจของพนักงานโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ