ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบผู้ช่วยสอน หลักสูตรแพทยศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2556 ตำแหน่งผู้ช่วยสอน หลักสูตรแพทยศาสตร์ สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2555 ลงวันที่ 17 เมษายน 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
001 นายสุรศักดิ์ นาควิโรจน์

2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารวิชาการ 9 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP