ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบผู้ช่วยสอน หลักสูตรแพทยศาสตร์