ข่าวทั่วไป

ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจเข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจร่วมงานเข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 5 พ.ศ. 2556 วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านสหกิจศึกษาและร่วมเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาที่ได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการของท่าน

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ http://www.qr-register.siam.edu/ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 นี้


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://coop.wu.ac.th

TOP