นักเรียนจากศูนย์ สอวน.ทั่วประเทศ ร่วมแข่งขันดาราศาสตร์ระดับชาติที่ ม.วลัยลักษณ์