ข่าวทั่วไป

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหาร (แผงลอย) ศูนย์อาหารกลางคืน

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารแผงลอย เพื่อจำหน่ายอาหารว่าง เครื่องดื่ม และผลไม้ ซึ่งให้บริการ ณ ศูนย์อาหารกลางคืน (โซนแผงลอยด้านล่าง) ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถรับใบสมัครได้ที่ ส่วนพัสดุ อาคารบริหาร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 และกำหนดยื่นใบคำร้องขอเข้าประกอบการในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัสดุ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 075-673732-6 (ในเวลาราชการ)

TOP