ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหาร (แผงลอย) ศูนย์อาหารกลางคืน