ข่าวทั่วไป

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพแจ้งงดใช้บริการสนามกีฬาชนิดต่างๆชั่วคราว ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2556-16 พฤษภาคม 2556

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพแจ้งงดใช้บริการสนามกีฬาชนิดต่างๆ ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2556-16 พฤษภาคม 2556 เนื่องจากบุคลากรไปแข่งกีฬาบุคลากรที่จังหวัด ชลบุรี

TOP