ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัคร!! โครงการอบรมการออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign

ศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมโครงการการออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign ขึ้นในวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิทยากร: โดย คุณธรณิช หาญใจ นักเทคโนโลยีการศึกษา หัวหน้าฝ่ายผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักสูตรการอบรม: ระยะเวลา 3 วัน (รวม 18 ชั่วโมง)

วันที่ 29 พ.ค. 2556
+ การเตรียมข้อมูล สำหรับออกแบบ และการใช้โปรแกรม InDesign
+ การจัดทำ Dummy + การออกแบบ Magazine
+ ทำความเข้าใจกับกระบวนการพิมพ์
+ ตัวอย่างการออกแบบ จากโปรแกรม InDesign
+ รูปแบบการทำงานของโปรแกรม InDesign
+ รู้จักกับโปรแกรมเบื้องต้น
+ การใช้เครื่องมือ Tool เบื้องต้น
+ Document Setup การตั้งหน้ากระดาษ + การ Add และ Del Page
+ การใช้ Select Tool และ Direct Tool + การใช้ Ruler
+ การใช้เครื่องมือ Zoom , Hand
+ เรียนรู้คำสั่งเพิ่มเติม Bleed, Slug, Column, Margin.

วันที่ 30 พ.ค. 2556
+ การควบคุมมุมมองแบบต่างๆ + การใช้งาน Page Master, Layer
+ แนวคิดการใช้ Page master และ Layer ที่ถูกต้อง
+ การใช้ Guide / Grid
+ แนวคิดสำหรับการวาง Guide เพื่อช่วยงาน Design
+ การวาดรูปทรงสำเร็จรูปต่างๆ + การใช้ Pen Tool + การลงสี
+ การใช้ Color และ Swatch + การใช้งาน Stroke
+ การจัดวาง Character และ Paragraph
+ การกำหนดรูปแบบ Font
+ การทำความเข้าใจ Format ของ Font ประเภทต่างๆ
+ การเลือกใช้ Font สำหรับงานภาษาไทย + การกำหนด Character
+ การกำหนด Paragraph
+ การกำหนด Option สำหรับ Character และ Paragraph เช่น Justification + การใช้ Baseline + การ Insert Special Character เช่น Auto Page Number
+ การใช้ Paragraph Styles + การใช้ Character Styles
+ การ Place จากไฟล์ Text แบบต่างๆ

วันที่ 31 พ.ค. 2556
+ การทำงานกับรูปภาพ
+ การ Place รูปภาพ + คุณสมบัติของภาพ Format ต่างๆ เช่น Raster และ Vector
+ การทำความเข้าใจการใช้งาน Frame ของภาพ
+ การใช้ลูกเล่นให้กับภาพ Effect Object
+ การใช้ Blend Mode และ Transparency
+ การแทรกภาพใน Shape หรือ Text + การใช้ Text Wrap + การผสมผสานไฟล์ระหว่าง Photoshop, Illustrator, InDesign
+ การออกแบบแผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

ค่าใช้จ่าย:
- ค่าสมัครอบรมคนละ 3,500 บาท (โดยรวมค่าเอกสาร อุปกรณ์ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)
- โปรโมชั่น พิเศษ!!
ชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ได้รับส่วนลด 5% และรับส่วนลดเพิ่มคนละ 200 บาท เมื่อสมัครเป็นคู่

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา**

วิธีการสมัคร:


1. ดาวน์โหลดใบสมัคร (คลิ๊กที่นี่!!) แล้วส่ง Fax มาที่ 075-672202 หรือ E-mail wms.btedc@gmail.com (ระบุชื่อผู้รับ ถึง ศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้)


2. หรือ สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ ที่นี่!!


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 075-672227, 075-672666 หรือ 086-7454993 

      ไฟล์เอกสารแนบ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wms-btedc.wu.ac.th/

TOP