ข่าวเด่น

นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ชนะเลิศการประกวดสื่อต้นแบบสร้างสุข ครั้งที่ 1

นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อต้นแบบสร้างสุขระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 จัดโดย สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย

สารคดีสั้นเรื่อง “กำปั้นล่าฝัน” จัดทำโดยนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย นายภัทรพล ทลิกรรณ์ นายกฤษฎา จรัสศรี นางสาวพนิดา เพชรรัตน์ นางสาวชลธิชา ปานแก้ว และนางสาวนุรฮานี ยีโกบ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อต้นแบบสร้างสุขระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 เงินรางวัลสามหมื่นบาท พร้อมโล่เกียรติยศ โดยเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ได้ทำพิธีมอบรางวัล ณ ห้องจูปิเตอร์ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี

อนึ่ง การประกวดครั้งนี้ มีผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดสื่อต้นแบบสร้างสุขทั้งหมด 54 ชิ้น

ผู้สนใจสามารถรับชมสารคดีสั้นเรื่องกำปั้นล่าฝันได้ทางเว็บไซต์ยูทูป http://www.youtube.com/watch?v=QM2SsZcSPOo

TOP