ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกาแฟสัญจร "จิบน้ำชากาแฟแลเมืองท่าหลาน่าอยู่" ครั้งที่ 4

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมสภากาแฟสัญจร "จิบน้ำชากาแฟแลเมืองท่าหลาน่าอยู่" ครั้งที่ 4 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมพัฒนาอำเภอท่าศาลา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ณ สนามหน้าบ้านพักนายอำเภอท่าศาลา

ภายในงานมีประชาคมท่าศาลาหลากหลายสาขาอาชีพ หลากหลายองค์กร ร่วมสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นการดูแลปกป้องแผ่นดินถิ่นเกิดถิ่นอาศัย และแสวงหาแนวทางในการพัฒนาบ้านเมืองร่วมกัน โดยนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นายอำเภอท่าศาลา ตั้งเจตนาให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนนอกรอบเพื่อเดินไปสู่เป้าหมาย "รักท่าศาลา สร้างท่าศาลา ให้เป็นเมืองน่าอยู่" ต่อไป

ประมวลภาพ


TOP