ม.วลัยลักษณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก