รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา