ข่าวสุขภาพและกีฬา

มวล. ร่วมพิธีเปิด กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ครั้งที่ 32 “บางแสนเกมส์”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีเปิด “บางแสนเกมส์” กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ณ สนามกีฬากลางเชาว์ มณีวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 32 “บางแสนเกมส์” ได้จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยมี ดร.วราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และทัพนักกีฬาจาก 58 สถาบันเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน ร่วมชิงชัยใน 19 ชนิดกีฬา

การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนได้พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ รู้รักสามัคคี สร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพต่อกัน ซึ่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 115 คน ใน 11 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล กรีฑา เทนนิส เทเบิลเทนนิส เปตอง หมากกระดาน สนุกเกอร์ แบดมินตัน ว่ายน้ำ เซปักตระกร้อ และกิจกรรมจักรยานเพื่อสุขภาพ


TOP