กิจกรรมสร้างทุ่งทานตะวันที่บ้านเรา ( Pride of Walailak – Pride of Thasala )