ม.วลัยลักษณ์ ชาวท่าศาลา ร่วมปลูกทานตะวัน เพื่อต้อนรับบัณฑิตใหม่