ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ชาวท่าศาลา ร่วมปลูกทานตะวัน เพื่อต้อนรับบัณฑิตใหม่เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำทางเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี อิสรไกรศีล
รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการบริการกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นายอำเภอท่าศาลา คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และชาวท่าศาลา ร่วมปลูกทานตะวัน ซึ่งเป็นกิจกรรม “เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและเสริมสร้าง Pride of Walailak - Pride of Thasala สร้างทุ่งทานตะวันที่บ้านเรา ที่นี่...วลัยลักษณ์ - ท่าศาลา” เพื่อร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555

ทั้งนี้การจัดกิจกรรม“เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและเสริมสร้าง Pride of Walailak - Pride of Thasala สร้างทุ่งทานตะวันที่บ้านเรา ที่นี่...วลัยลักษณ์ - ท่าศาลา” ยังเป็นสื่อกลางที่จะทำให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และชาวท่าศาลามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงามแก่มหาวิทยาลัยและอำเภอท่าศาลาอีกด้วย

ประมวลภาพ


TOP