ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ