ข่าวสุขภาพและกีฬา

สรุปเหรียญ ม.วลัยลักษณ์ กีฬา สกอ."บางแสนเกมส์"
ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสโมสรวลัยลักษณ์นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ครั้งที่ 32 “บางแสนเกมส์” เมื่อวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ใน 11 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล กรีฑา เทนนิส เทเบิลเทนนิส เปตอง หมากกระดาน สนุกเกอร์ แบดมินตัน ว่ายน้ำ และเซปักตระกร้อ รวมทั้งกิจกรรมจักรยานเพื่อสุขภาพ

จากการแข่งขันผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเหรียญรวม 18 เหรียญ ประกอบด้วย 7 เหรียญทอง 4 เหรียญเงินและ 7 เหรียญทองแดง โดยอยู่ในอันดับที่ 12 จาก 58 สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน

เหรียญทอง จำนวน 7 เหรียญ
เทนนิส - บุคคล หญิงคู่อายุ 35 ปีขึ้นไป
ลัคนา พิมพ์จันทร์
สุนันฑา ศรีเอียด

เทนนิส - บุคคล คู่ผสมอายุ 40 ปีขึ้นไป
ลัคนา พิมพ์จันทร์
ภราดร จีนชาวนา

กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 35-39 ปี ชาย
วัฒนา ชฎากรณ์

กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 35-39 ปี หญิง
กนิษฐา เอียดมาก

กรีฑา - พุ่งแหลน รุ่นอายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย
โรเบิร์ต เจมส์ แซนทอส

กรีฑา - เดิน 3,000 เมตร รุ่นอายุ 35-39 ปี ชาย
วัฒนา ชฎากรณ์

กรีฑา - ขว้างจักร รุ่นอายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย
โรเบิร์ต เจมส์ แซนทอส

เหรียญเงิน จำนวน 4 เหรียญ
แบดมินตัน - บุคคล คู่ผสมอายุ 40 ปีขี้นไป
นพพร สุวรรณโชติ
ประไพศรี เหล่าทองมีสกุล

เทนนิส - บุคคล คู่ผสมอายุ 35 ปีขึ้นไป
สุนันฑา ศรีเอียด
ภราดร จีนชาวนา

กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 40-44 ปี หญิง
นฤมล ชฎากรณ์

กรีฑา - เดิน 3,000 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 34 ปี ชาย
คมกริบ หลงละเลิง

เหรียญทองแดง จำนวน 7 เหรียญ
วอลเลย์บอล - ชาย

แบดมินตัน - บุคคล ชายคู่ทั่วไป
นพพร สุวรรณโชติ
สรัญรัฐ มนุญญานนท์

เทนนิส - บุคคล คู่ผสมอายุ 40 ปีขึ้นไป
วรรัตน์ หวานจิต
ชัยมนัตถ์ คงทน

กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 35-39 ปี ชาย
อวยพร สิงพึงราบ

กรีฑา - วิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 34 ปี ชาย
จรัญ กุญชรินทร์
สาธิต ขวัญชุม
ยุทธนันต์ ปานสงฆ์
ชัยยันต์ ดำแก้ว

สนุกเกอร์-บิลเลียด - สนุกเกอร์ชายเดี่ยว มือ 2
สมโชค นาคปน

สนุกเกอร์-บิลเลียด - สนุกเกอร์ชายคู่อายุ 40 ปีขึ้นไป
ธีรวัฒน์ ศรีบุญเอียด
ชัยรัตน์ แซ่สุ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอแสดงความยินดี และขอบคุณนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ผึกสอน เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน และขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านมุ่งหวังทุกประการประมวลภาพ

บางแสนเกมส์


TOP