ข่าวการศึกษา

ใบรับรองแพทย์ สำหรับนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง และประเภท Admissions ประจำปีการศึกษา 2556

นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง และประเภท Admissions สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ได้ที่นี่...

รายงานการตรวจสุขภาพร่างกายผู้สอบผ่านข้อเขียน ประเภท admissions

รายงานการตรวจสุขภาพร่างกายผู้สอบประเภทโควตา/รับตรง


TOP