ข่าวการศึกษา

กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ประเภท Admissions ประจำปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดวันสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ประเภท Admissions ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีกำหนดการดังนี้

1. สอบสัมภาษณ์ ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น.
2. สอบสัมภาษณ์ ณ อาคาร SM TOWER ชั้น 19 (ตรงข้าม ททบ.5) เขตพญาไท กรุงเทพฯ วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 - 12.00 น.

เอกสารที่ต้องเตรียมสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากคอมพิวเตอร์ ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
2. วุฒิการศึกษา (ระเบียนแสดงผลการเรียน)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน เท่านั้น (แบบฟอร์มการตรวจร่างกายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

 

*** ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะทราบผลการสอบสัมภาษณ์ และต้องยืนยันสิทธ์ จำนวนเงิน 10,000 บาท ในวันดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0 7567 3101-5 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ที่ http://www.facebook.com/walailak.admissions


TOP