ข่าวทั่วไป

ฟาร์มมหาวิทยาลัย จำหน่ายน้ำดื่มตรา มวล.

ฟาร์มมหาวิทยาลัย ดำเนินการจำหน่ายน้ำดื่มตรา มวล. ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อใช้ในภารกิจของมหาวิทยาลัย และจำหน่ายแก่บุคลากรที่สนใจ ซึ่งน้ำดื่มตรา มวล. เป็นน้ำดื่มสะอาด ผ่านกรรมวิธีรีเวอร์สออสโมซิส ฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเลต และมั่นใจในคุณภาพ และมีการรับรองมาตราฐาน ทาง อย., GMP, HACCP, HALAL และใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน

ราคาในการจำหน่าย

1 โหล ราคาโหลละ 60 บาท (5 บาท/ขวด)

10 โหล ขึ้นไป ราคาโหลละ 55 บาท (4.59 บาท/ขวด)

50 โหล ขึ้นไป ราคาโหลละ 53 บาท ( 4.42 บาท/ขวด)

เริ่มจำหน่ายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อและติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ฟาร์มมหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 075-672392 ทั้งนี้ ทางฟาร์มมหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ทุกวันจันทร์และวันพุธตามอาคารต่างๆ


TOP