ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์ได้รับความร่วมมือจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ใช้เรือคายัคหุ่นยนต์ในการถ่ายภาพทำแผนที่ใต้น้ำ