ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอกระบวนการวิจัยและผลงานนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์