ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอกระบวนการวิจัยและผลงานนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับผลงานคลิปวีดีโอเข้าประกวด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5 และใช้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยหรือการสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่นำเสนอ หรือสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ในการวิจัยและพัฒนาให้กับผู้ชม ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2556

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิจัย ชั้น 2 เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 โทร. 0-7567-3565-6, 0-7567-3557, e-mail:dladdawa@wu.ac.th หรือ website : http://ird.wu.ac.th ติดต่อคุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว

รายละเอียดการสมัคร/แบบฟอร์มการสมัคร


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP