ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากล

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โดย ผศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์ และทีมงาน กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากล โดยมีกำหนดการ ดังนี้

1. การสัมมนาวิชาการพยาบาลวลัยลักษณ์สร้างสุขภาวะของท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย (มีอาหารว่าง + อาหารเที่ยง)

2. กิจกรรมรณรงค์ "ป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่ต้องการ และ ลด ละ เลิก สารเสพติด / กิจกรรมตรวจสุขภาพแก่ประชาชนอำเภอท่าศาลา ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอท่าศาลา และบริเวณหน้าห้างเทสโก้โลตัส ท่าศาลา

จึงขอเชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เอกสารแนบ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://nurse2.wu.ac.th/

TOP