สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากล