ขอเชิญชมและเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันวลัยลักษณ์ดันลอปโอเพ่น 2556 ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2556