ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญชมและเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันวลัยลักษณ์ดันลอปโอเพ่น 2556 ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2556

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ ขอเชิญชมและเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันวลัยลักษณ์ดันลอปโอเพ่น 2556 ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2556

โดยสามารถดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขันและใบสมัคร ได้ที่ http://wusport.wu.ac.th/


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusport.wu.ac.th/

TOP