ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด มวล-วช ศูนย์เทคโนโลยีไม้และไม้ประกอบ

ตามที่ศูนย์ มวล-วช ศูนย์เทคโนโลยีไม้และไม้ประกอบได้เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ทางศูนย์ มวล-วช ศูนย์เทคโนโลยีไม้และไม้ประกอบได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

TOP