นักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คว้ารางวัลระดับชาติด้านสหกิจศึกษาในงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 5