ข่าวการศึกษา

ธนาคารอิสลามบริการเปิดบัญชีแก่นักศึกษา

ธนาคารอิสลาม สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้บริการเปิดบัญชีแก่นักศึกษาที่ประสงค์ต้องการเปิดบัญชี กยศ. หรือ เปิดบัญชีทั่วไป กับธนาคารอิสลาม สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00- 16.00 น. ณ โถงกลาง อาคารไทยบุรี ผู้ที่ประสงค์จะเปิดบัญชี ขอให้เตรียมบัตรประชาชนมาด้วย ทั้งนี้ ทางธนาคารมีของที่ระลึกแจกแก่นักศึกษาที่เปิดบัญชีกับธนาคาร ใน วันเวลา ดังกล่าว

TOP