ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ดูงาน ม.วลัยลักษณ์ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี จำนวน 8 คน นำโดย อาจารย์คณิศร สามสี ผู้ช่วยอธิการบดี ศึกษาดูงาน "ระบบสารสนเทศผลการปฏิบัติงานและการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 20 -22 พฤษภาคม 2556 โดยมี รศ.ดร.มนตรี อิสรไกรศีล รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้การต้อนรับ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร

ภาพกิจกรรม

TOP