"วลัยลักษณ์วิจัย" รับบทคัดย่อทางอีเมล์ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 พฤษภาคม