ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ผู้ช่วยสอนสาขาวิชาเคมี

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ช่วยสอนสาขาวิชาเคมี ดังนี้
1. นางสาวศศิกานต์ อัมพรพันธ์
2. นางสาวกนกวรรณ โต๊ะดี
3. นางสาวนิรมล สงวนวงศ์
4. นายธีรยุทธ ขุนรอง
5. นางสาวลลิดา หมื่นระย้า
6. นางสาวอัจฉรา แซ่โค้ว

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ (สอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ) วันที่พุธที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1 ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 6 มิถุนายน 2556

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณอมรรัตน์ โทร. 0 7567 2005-6


TOP