ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการร่วมมือกับ ททท.นครศรีธรรมราชและสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชจัดทำเว็บ NakhonsiAwesome.com