ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ติดตั้งระบบประมวลผลสภาพอากาศให้ทหารอากาศ

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้รับเชิญจากศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ให้จัดทำระบบประมวลผลสภาพอากาศแบบ realtime online ในวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2556 เพื่อตรวจเช็คความเร็วลม และทิศทางลม ระบบประมวลผลแบบ realtime online แสดงข้อมูลอุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์, ทิศทางและความเร็วลม และปริมาณน้ำฝนแบบต่อเนื่องผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ขณะนี้ดำเนินการติดตั้งแล้วจำนวน 4 แห่ง คือ กองบิน 2 ฝูงบิน 206 ศูนย์การเรียนรู้ และ สนามฝึกการใช้อาวุธทางอากาศชัยดาล


TOP