เชิญอบรมหลักสูตร What's Animation? สร้างสรรค์การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ด้วย Flash รุ่น 2