วลัยลักษณ์วิจัยขยายการจัดงานเป็น 2 วัน โดยเพิ่มการบรรยายของนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น