นักเรียน ม.6 รุ่นแรกโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ จังหวัดพัทลุง ฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่อ มวล.