ข่าวทั่วไป

ขยายเวลาโหวดผลงานประกวดสารคดีโทรทัศน์ “ศิลปะและวัฒนธรรมปลายด้ามขวาน” จาก ๑๒ เรื่องที่คุณชื่นชอบ

ตามที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดโครงการประกวดสื่อสารคดีโทรทัศน์ ภายใต้หัวข้อ "ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ปลายด้ามขวาน" ความยาว ๑๐-๑๕ นาที เพื่อแปรทุนดีด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ที่มีอยู่ทั่วปลายด้ามขวาน ให้เป็นสื่อที่นำข้อมูลข้อเท็จจริง มาสร้างสรรค์ ผ่านการเล่าเรื่องอย่างน่าสนใจ และเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ถูกเขียนในรูปแบบเอกสาร ดูมีชีวิตชีวิต ด้วยการบันทึกภาพ เสียง และใช้เทคนิคในการนำเสนอที่ดึงดูความสนใจ ตลอดจนให้ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ต่อไป นั้น

บัดนี้ การประกวดสื่อสารคดีโทรทัศน์ดังกล่าวได้ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน ๑๒ เรื่อง ซึ่งรางวัลในการประกวดประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัล Popular Vote รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

โดยรางวัล Popular Vote จะใช้วิธีการนับคะแนนโหวดจากผลการกด Like คลิปวีดิโอ ซึ่งเรื่องที่มีผลการ Like มากที่สุดจะได้รับรางวัล Popular Vote เพื่อเป็นการร่วมเชียร์และให้กำลังใจกับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมสารคดีและโหวดให้คะแนนผลงานที่ท่านชื่นชอบได้จาก link ที่แนบมานี้ โดยขยายเวลาปิดผลคะแนนโหวดจนถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

WU01_ด้านสว่างของมุมมืดของควายชน

WU02_ต่อเรือ ต่ออาชีพ

WU03_ธุรกิจกรงนก มรดกแห่งบ้านสระบัว

WU04_นกพิทิด วัฒนธรรมท้องถิ่นแห่งกรุงชิง

WU05_บางใบไม้ ชุมชนอริยธรรมสองร้อยปี

WU06_มวยไชยา ศิลปะการต่อสู้อันล้ำค่าของชาวใต้

WU07_ร้านน้ำชา ตัวเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชน

WU08_ลิเกป่า มรดกแห่งแดนใต้

WU09_ลิเกฮูลู โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ พลังแห่งความหวัง

WU10_ลูกปัด เครื่องประดับที่ไม่เคยเสื่อมความนิยม

WU11_สรรพลี้หวน วรรณกรรมล้ำค่าที่ถูกลืม

WU12_มโนราห์ประยุกต์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โทร. ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐ หรือ Email: cultural.wu@gmail.com


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP