การจัดการสารสนเทศดิจิทัล ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ประกวดออกแบบเว็บไซต์