ข่าวเด่น

การจัดการสารสนเทศดิจิทัล ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ประกวดออกแบบเว็บไซต์นางสาววันวิสา ชะอุ่ม นางสาวมัลลิกา ไชยจิิตต์ และนายรักษ์พงศ์ ทองเด็จ นักศึกษาชั้นปี 4 หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิิจิทัล คว้ารางวัลรองชนะเลิศในการประกวดออกแบบเว็บไซต์ โครงการ "BU-MSIG Creative Digital Contest" โดยมีอาจารย์คณิตสรณ์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา ให้คำปรึกษาด้านเว็บโปรแกรมมิ่ง อาจารย์สิริวัจนา แก้วผนึกและอาจารย์ขุนดี หลำสุบ ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและเนื้อหาการจัดการประกวดในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างบมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจในการออกแบบเว็บไซต์ Web Designer/e-commerce เข้าร่วมการแข่งขัน การพิจารณาตัดสิน แบ่งเป็น 2 รอบ โดยในรอบแรก ให้ทุกทีมแข่งขันออกแบบเว็บไซต์จากโจทย์ที่ได้รับ ภายในเวลา 3 ชม. และพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 5 ทีมสุดท้ายเพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศ จากนั้นให้โจทย์แต่ละทีมกลับไปพัฒนาเว็บไซต์ และส่งผลงานผ่านการอัฟโหลด และคัดเลือกเพียง 1 ทีม ที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท พร้อมรางวัลรองชนะเลิศ 4 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท โดยทุกรางวัลจะได้รับโล่และประกาศนียบัตร

TOP