เชิญอบรมหลักสูตรศิลปะการสื่อสารทางโทรศัพท์ให้ประทับใจในยุคอาเซียน รุ่น 1