ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรม "โครงการนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 1"