ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เข้าศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ