ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับผู้บริหารสถาบันคลังสมองของชาติ