ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับผู้บริหารสถาบันคลังสมองของชาติ

ผู้บริหารสถาบันคลังสมองของชาติ จำนวน 15 คน เดินทางมาศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารกับการทำงานในพื้นที่ กรณีความร่วมมือโครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรน้ำ รวมทั้ง การจัดการเรียนการสอนและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศพลาสม่าประยุกต์เพื่อกสิกรรมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สู่การส่งเสริมความเข้มแข็งของ SME และเยี่ยมชมหน่วยวิจัยกุ้ง ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2556 เวลา 10.00 - 16.00 น. โดยจะให้การต้อนรับในเวลา 13.30 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร

TOP