ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ( June 2013) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วยบทความจำนวน 10 เรื่อง แบ่งเป็นบทความจากต่างประเทศ 7 บทความ และบทความจากในประเทศ 3 บทความ โดยมีบทความวิจัยจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำนวน 2 บทความ คือ

1. เรื่อง Is the Presence of Jellyfish Problematic or Beneficial? โดย Udomsak DARUMAS สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2. เรื่อง Reproductive Aspects of SPF Penaeus monodon Grown in Closed Culture Captivity โดย Piyapong CHOTIPUNTU, Suwit WUTHISUTHIMETHAVEE, Sataporn DIREKBUSRAKOM, Satit SONGTUAY สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ในปี 2556 วารสารได้เพิ่มความถี่ในการออกเผยแพร่ โดยกำหนดปีละ 6 ฉบับ (จากเดิมปีละ 2-4 ฉบับ) เพื่อลดเวลา submission-to-publication ให้กับผู้เขียน และเพิ่มโอกาส citation ให้กับบทความ โดยบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารได้รับ citation อ้างถึงโดยบทความในวารสาร ISI มากขึ้นเรื่อยๆ ตามลิสท์ตั้งแต่ปี 2010-2013 ที่ประมวลไว้ในเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใต้เมนู WJST Citation Report

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความทั้ง 10 เรื่อง ได้จากเว็บไซต์ของวารสาร http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/issue/view/26 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะได้ที่ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ ผู้จัดการวารสาร โทร. 0 7567 3565-6 หรือ 08 9657 7163


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/issue/view/26

TOP